Aanvraag woonhuissubsidie

Net als u heeft ook de overheid er belang bij dat uw rijksmonument in een goede staat blijft. Van 1 maart tot en met 30 april 2021 kan er een aanvraag ingediend worden voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten over het jaar 2020. De woonhuissubsidieregeling vervangt de fiscale aftrek voor monumenten. Na indiening wordt deze subsidieaanvraag behandeld door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees meer

Wat kunnen wij als Monumentenadvies Oost voor u betekenen?

De digitale aanvraag kunt u zelf indienen in een portal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wij begrijpen dat dit lastig kan zijn. Daarom kunnen wij u ontzorgen door dit voor u te regelen.

Hiervoor dient u de volgende documenten bij ons aan te leveren:

 • Gespecificeerde facturen waarin duidelijk staat vermeld welke werkzaamheden er in welk jaar zijn uitgevoerd. Indien een factuur niet voldoende gespecificeerd is, dient u ook getekende en gedateerde offertes en werkomschrijvingen mee te sturen;
 • Foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden en foto’s van na de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Is de aanvraag groter dan €70.000,-, dan dient u een inspectierapport aan te leveren die inzicht geeft in:
  • De staat voor de start van de werkzaamheden;
  • De gebreken voor de start van de werkzaamheden;
  • De oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken;
 • Machtigingsformulier;
 • Juiste persoonsgegevens;
 • Uw procentuele aandeel indien u een aandeelhouder bent of lid bent van een VvE;
 • Uw Rijksmonumentnummer.

We kunnen ons voorstellen dat het een hele klus is om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is. Wij weten welke wegen we moeten bewandelen om voor u het beste resultaat te behalen en kunnen voor u uitzoeken òf en voor welke subsidie en/of lening u in aanmerking komt.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief