Vraag en antwoord

Wat is de woonhuissubsidieregeling?

De woonhuissubsidieregeling is ter vervanging van de fiscale aftrek voor de monumenten. Het is een aanvraag voor subsidie die achteraf wordt gedaan op onderhouds- en restauratiekosten van monumentale onderdelen over het jaar 2019.

Wanneer geldt de fiscale aftrek nog?

Als u als eigenaar in 2018 nog kosten heeft gemaakt voor uitgevoerd onderhoud, dan komen deze nog in aanmerking voor fiscale aftrek in uw belastingaangifte over 2018.

Wanneer geldt de zogenoemde ‘overgangsregeling’?

De overgangsregeling geldt voor u als eigenaar wanneer u vóór 2019 al bent gestart met onderhoud en nog doorloopt in 2019.

Voor wie is de woonhuissubsidieregeling bedoeld?

U bezit een Rijksmonument met een woonfunctie waarvan u:

 • Een particuliere eigenaar bent;
 • Of Lid Vereniging van Eigenaren (VvE) bent;
 • Of een aandeelhouder van een landgoed bent.

Waar kan ik zien wanneer mijn Rijksmonument over een woonfunctie beschikt?

Als u hier klikt, kunt u zien of uw Rijksmonument over een woonfunctie beschikt.

Waar kan ik lezen welke werkzaamheden wel of niet subsidiabel zijn voor de woonhuissubsidieregeling?

Werkzaamheden die wel of niet subsidiabel zijn voor u, kunt u teruglezen in ‘Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Deze kunt u downloaden op de site van Cultureel Erfgoed.

Is de woonhuissubsidieregeling ook mogelijk voor tuinen?

Dit is mogelijk. U dient wel aan te kunnen tonen dat de historische tuinaanleg een woonfunctie heeft. De tuin moet dus mee omschreven zijn in uw Rijksmonument die een woonfunctie heeft of de tuin moet een apart monumentnummer hebben met een woonfunctie.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de woonhuissubsidieregeling?

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 april 2021.

Hoe lang duurt het voordat ik de mogelijke woonhuissubsidie mag ontvangen?

Zodra u een aanvraag heeft ingediend, zal deze worden beoordeeld in de maanden mei tot en met juli. In de maanden augustus en september zal u de mogelijke beschikking ontvangen.

Wie behandelt en geeft akkoord op mijn woonhuissubsidieaanvraag?

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Welke documentatie moet ik aanleveren voor de woonhuissubsidieaanvraag?

Gespecificeerde facturen waarin duidelijk staat vermeld welke werkzaamheden er in welk jaar zijn uitgevoerd. Indien een factuur niet voldoende gespecificeerd is, dient u ook getekende en gedateerde offertes en werkomschrijvingen mee te sturen;

Foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden en foto’s van na de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet verplicht om deze al mee te zenden met de aanvraag;

Is de aanvraag groter dan €70.000,-, dan dient u een inspectierapport aan te leveren.

Wanneer is een inspectierapport benodigd voor de woonhuissubsidieaanvraag?

Als de aanvraag groter is dan €70.000,-.

Waar moet een inspectierapport aan voldoen om in aanmerking te komen voor de woonhuissubsidieregeling?

Een inspectierapport dient te zijn uitgevoerd door een deskundig persoon. Het inspectierapport dient een inzicht te geven in:

 • De staat vóór de start van de werkzaamheden;
 • De gebreken vóór de start van de werkzaamheden;
 • De oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken;
 • Adviezen.

Als ik gebruik maak van de diensten van Monumentenadvies Oost voor het aanvragen van de woonhuissubsidieregeling, welke documenten moet ik dan aanleveren?

Gespecificeerde facturen waarin duidelijk staat vermeld welke werkzaamheden er in welk jaar zijn uitgevoerd. Indien een factuur niet voldoende gespecificeerd is, dient u ook getekende en gedateerde offertes en werkomschrijvingen mee te sturen;

Foto’s van de staat van het rijksmonument vóór de uitvoering van de werkzaamheden en foto’s van na de uitvoering van de werkzaamheden;

Is de aanvraag groter dan €70.000,-, dan dient u een inspectierapport aan te leveren die inzicht geeft in:

 • De staat voor de start van de werkzaamheden;
 • De gebreken voor de start van de werkzaamheden;
 • De oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken;
 • Adviezen.

Machtigingsformulier;

Juiste persoonsgegevens;

Uw procentuele aandeel indien u een aandeelhouder bent of lid bent van een VvE;

Uw Rijksmonumentnummer.

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief