Aanvraag SIM-subsidie

Net als u heeft ook de overheid heeft er belang bij dat uw rijksmonument in goede staat blijft. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is bedoeld voor onderhoud aan rijksmonumenten die géén woonfunctie hebben. Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de SIM-subsidie aanvragen. Na indiening wordt deze subsidieaanvraag behandeld door De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lees meer.

De werkzaamheden die voor de SIM-subsidie in aanmerking komen:

  • zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk; het zogenoemde sobere onderhoud
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar; het gaat om doelmatig onderhoud
  • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

U komt als eigenaar van een rijksmonument in aanmerking voor de SIM-subsidie als deze géén woonfunctie heeft. Te denken valt aan een kerk, boerderij, molen, fabriek of ander rijksmonument dat van oorsprong niet bestemd is als woonhuis. Ook archeologische en groene monumenten komen in aanmerking.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

We kunnen ons voorstellen dat het een hele klus is om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is. Wij weten welke wegen we moeten bewandelen om voor u het beste resultaat te behalen en kunnen voor u uitzoeken òf en voor welke subsidie en/of lening u in aanmerking komt.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.


Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief