Sim subsidie

SIM subsidie: De overheid heeft er, net als u en wij, belang bij dat uw rijksmonument in goede staat blijft. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Sim-subsidie(Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) is bedoeld voor onderhoud aan rijksmonumenten die (grotendeels) geen woonbestemming hebben.

De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen:

  • zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk; het zogenoemde sobere onderhoud
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar; het gaat om doelmatig onderhoud
  • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

U komt als eigenaar van een rijksbeschermde kerk, boerderij, molen, fabriek of ander rijksmonument dat van oorsprong niet bestemd is als woonhuis, in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Ook archeologische en groene monumenten komen in aanmerking. Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.

Wij zoeken graag voor u uit of ú voor SIM subsidie in aanmerking komt. Daarbij kunnen we vrijblijvend voor u berekenen om welk subsidiebedrag het gaat.

Inmiddels bereiden wij de volgende ronde aanvragen alweer voor, deze moet jaarlijks vóór 1 april worden ingediend.

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief