7 tips om uw monument te verduurzamen

Tip 1: Creëer bufferruimtes!

Tip 2: Kieren dicht!

Tip 3: Houd het droog!

Tip 4: Waterhuishouding!

Snelle afvoer van regenwater en lekwater over de dakvlakken van een gebouw heeft tot gevolg dat gevels minder water opnemen en sneller opdrogen. Die snelle afvoer kan worden bereikt door het aanbrengen van een molgoot of grindbed, in combinatie met een drainage buis. Aan het gebouw hoeven dan geen aanpassingen worden uitgevoerd.

In sommige gevallen is het beter dakgoten aan te brengen. Kies voor een duurzaam materiaal als zink of koper. Regenwater kan worden opgevangen en voor andere doeleinden gebruikt.

Tip 5: Gebruik oude bouwmaterialen opnieuw!

Tip 6: ‘Good housekeeping’!

Tip 7: Goed onderhoud!

Naar plan van aanpak verduurzamen

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief