7 tips om uw monument te verduurzamen

Tip 1: Creëer bufferruimtes!

Tip 2: Kieren dicht!

In de regel is de kierdichting de zwakste schakel in de energiehuishouding van historische gebouwen. Doe je daar niks aan, dan heeft dat een negatief effect op alle andere maatregelen. Bij kierdichting gaat het vooral om kieren bij ramen en deuren.

Daar valt gelukkig veel aan te doen. Afhankelijk van het type raam kunnen tochtwerende voorzieningen worden aangebracht. Bij sommige ramen, zoals draairamen, kan dit eenvoudig door het aanbrengen van tochtstrips. Bij schuiframen moet naar een oplossing op maat worden gezocht.

Tip 3: Houd het droog!

Tip 4: Waterhuishouding!

Tip 5: Gebruik oude bouwmaterialen opnieuw!

Tip 6: ‘Good housekeeping’!

Tip 7: Goed onderhoud!

Naar plan van aanpak verduurzamen

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief