Samenwerkingen

“Greening Cultural Heritagegroep”

Samenwerking Monumenten Advies Oost en Designlab University of Twente!

Dinsdag 26 januari 2021 was het zover! Na twee maanden te hebben mogen werken aan de casusopdracht “Greening Cultural Heritagegroep” mochten de Masterstudenten van DesignLab University of Twente hun (online) eindpresentatie houden.

Deze groep masterstudenten namen deel aan het Masterprogramma Transdisciplinary Master-Insert, wat een programma is voor de student in de laatste fase van zijn/haar studie. Het richt zich op een multidisciplinaire samenwerking en ontwerpgerichte benaderingen. Een extra programma dus voor ambitieuze studenten die zich graag verder willen ontwikkelen.

In dit programma deden zij een onderzoek naar het vraagstuk hoe circulariteit kan worden toegepast bij het verduurzamen van cultureel erfgoed. Maar ook een belangrijk punt wat daarbij naar voren kwam zijn de diverse communicatiestromen binnen de Erfgoed Sector zoals de eigenaar, een inspecteur, een adviseur, een gemeente, een monumentencommissie etc.

In samenwerking met de Monumentenwacht Overijssel heeft Monumenten Advies Oost de masterstudenten de afgelopen weken begeleid als ‘stakeholder’. Wij hebben de studenten voorzien van informatie en gevoed met diverse contacten in de Erfgoed sector.

Naar aanleiding van hun onderzoek hebben zij de volgende bevinding:

‘Door monumentale panden kunnen (jongere) generaties een tastbaar beeld krijgen van hun geschiedenis en hoe het is verbonden met hun toekomst.

Wij beschouwen monumenten als dynamisch, ze bewegen zich door de tijd heen en door nieuwe hoofdstukken toe te voegen aan hun rijke geschiedenis.

De complexe uitdaging van vandaag is het duurzamer maken van monumenten met behoud van hun monumentale waarden.

Wij stellen u graag onze bevindingen voor met een oplossing: een collaborative working platform “ViaViridis” (Groene Weg).’

Als oplossing kwam er een inspirerend platform naar voren waarbij alle betrokken communicatiestromen op kunnen aansluiten om een eigenaar met zijn/haar plannen voor het verduurzamen van zijn/haar monument goed door het gehele proces kunnen helpen en te eindigen in een goed resultaat.

Wij zijn zeer benieuwd in hoeverre en vooral ook hoe een mogelijk vervolg van dit platform eruit zou kunnen zien.

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief