Werkbeschrijving of bestek

Om kwaliteit te waarborgen is het van belang om duidelijke afspraken te maken en deze ook eenduidig vast te leggen.

Een werkbeschrijving is een nauwkeurige omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. De te gebruiken materialen en de verwerkings- en uitvoeringsrichtlijnen worden ook eenduidig vastgelegd. Conform de specifiek geldende richtlijnen uit de monumentenwereld.

Een bestek omvat daarnaast ook bepalingen over de geldende wet- en regelgeving en administratieve voorwaarden.

In een goede werkbeschrijving of een goed bestek kan elke partij precies terugvinden wat van hem of haar verwacht wordt. Dat kan tijdens en na de uitvoering veel discussie voorkomen en het bespaart ook tijd en geld.

Ala basis hebben we een recent inspectierapport nodig, bij voorkeur van Monumentenwacht.

Werkbeschrijvingen en bestekken maken is voor ons maatwerk!

Wilt u een offerte? We helpen u graag.


Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief