meer over woonhuissubsidie

Voor welke monumenten?

U komt in aanmerking voor een woonhuissubsidie wanneer u een Rijksmonument met een woonfunctie bezit. U bent een:

  • Particuliere eigenaar;
  • of Lid Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • of Aandeelhouder van een landgoed.

Voor welke werkzaamheden?

De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan alleen de monumentale onderdelen van uw Rijksmonument. De subsidie bedraagt 38% van de instandhoudingskosten. Een overzicht van welke werkzaamheden in aanmerking komen voor een subsidie vindt u in de ‘Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie’.  Dit kan zowel als regulier onderhoud als restauratie. Hierin kunt u ook vinden welke werkzaamheden niet subsidiabel zijn.

Andere aandachtspunten bij mogelijke subsidiabele werkzaamheden:

  • De werkzaamheden dienen technisch noodzakelijk te zijn;
  • De werkzaamheden dienen gericht te zijn op sober en doelmatig onderhoud en/of herstel;
  • De werkzaamheden dienen bijdrage te hebben aan maximaal behoud van de aanwezige monumentale waarden en;
  • de werkzaamheden dienen verdere vervolgschade en/of verval te voorkomen.

Let op: er zijn werkzaamheden die NIET in aanmerking komen voor subsidie. Werkzaamheden zoals verduurzaming, reconstructie, verfraaiing, veranderd gebruik en comfortverbetering.

Woonhuissubsidie voor groene monumenten

De mogelijkheid bestaat om ook subsidie aan te vragen voor onderhoud en restauratie aan een (mee beschermde) tuin die bij een woonhuis-rijksmonument hoort. De tuin moet dus mee omschreven zijn in het Rijksmonumentnummer van uw Rijksmonument of de tuin heeft een eigen monumentnummer. Belangrijk en bepalend hierbij is dat de historische tuinaanleg een woonfunctie heeft. Het gaat grofweg om de dicht om het huis gelegen elementen. Hierbij valt te denken aan een siertuin, gazons, een vijver, korte oprijlaan of borders met heesters.

Let op: tuinonderdelen die publiek toegankelijk zijn of een gebruiksfunctie hebben zoals parkweides, lange lanen en dreven, boomgaarden, parkbossen of andere houtopstanden hebben GEEN woonfunctie en komen dus NIET in aanmerking voor de subsidie.

Terug

Contact

Vergeet niet om u aan te melden voor onze nieuwsbrief